Отделение по Обща и Съдова хирургия

Предстои разкриване. В близко бъдеще ще осигурим висококачествено хирургично лечение по основните клинични пътеки. За тази цел ще бъдат привлечени утвърдени специалисти по хирургия и съдова хирургия от водещи центрове.

Професионално развитие

Връзка с нас

Адрес: Гр.Ловеч, Бул."Мизия" №5
Телефон: 068 602 840 | 068 602 844;
Мобилен: 0879487814
E-mail: mbal_kardiolife@abv.bg