Отделение по Образна диагностика

На този етап отделението разполага с модерен цифров конвенционален рентгенов апарат и модерни ехографи. Техниката ни позволява не само детайлно и висококачествено изследване, но и се отличава с много ниска доза на лъчение, щадяща пациентите. В процес на закупуване и инсталиране е 64-детекторен компютърен томограф. В отделението работят доказани специалисти с високо ниво на компетентност и професионализъм.

Професионално развитие

Връзка с нас

Адрес: Гр.Ловеч, Бул."Мизия" №5
Телефон: 068 602 840 | 068 602 844;
Мобилен: 0879487814
E-mail: mbal_kardiolife@abv.bg