Клинична лаборатория

МБАЛ "Кардиолаф" разполага с Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Лабораторията работи с НЗОК и с пациенти от платения прием.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Професионално развитие

Връзка с нас

Адрес: Гр.Ловеч, Бул."Мизия" №5
Телефон: 068 602 840 | 068 602 844;
Мобилен: 0879487814
E-mail: mbal_kardiolife@abv.bg