Отделение по Вътрешни болести

Предстои разкриване на отделението след сключване на договор с НЗОК. То ще разполага със сектори по Ендокринология и Гастроентерология. Секторът по Гастроентерология на този етап е напълно обурудван с апаратура от най-висок клас на фирмата Olympus, която ще позволи пълния обем от изследвания и лечение, отговарящи на трето ниво компетентност.
В зависимост от необходимостта от лечение на пациенти от региона и според актуалната здравна карта, болницата има готовност за разкриването и на други сектори.

Професионално развитие

Връзка с нас

Адрес: Гр.Ловеч, Бул."Мизия" №5
Телефон: 068 602 840 | 068 602 844;
Мобилен: 0879487814
E-mail: mbal_kardiolife@abv.bg