Информация за пациента

При първото Ви посещение ще бъдете посрещнати в централното фоайе, където на Регистратура можете да зададете въпросите си и да Ви информират за медицинските услуги.
Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на Регистратура ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви.
Вие можете да бъдете приети за болнично лечение по един от следните начини:
- Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 издадено от личния Ви лекар или специалист. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено от болницата, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.
- По спешност, след преценка на лекаря-специалист от отделението или от съответния специалист от Диагностично-консултативния блок.
- Ако не сте здравноосигурено лице или имате пропуснати здравно осигурителни вноски – можете да заплатите здравните вноски за пропуснатия период предварително или в хода на болничния престой до изписването.
- При невъзстановяване на здравно осигурителни права - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
При постъпване в болницата е препоръчително пациентите да носят със себе си цялата медицинска документация от предхождащи хоспитализации и лечения.
Aко сте здравно осигурено лице, лечението Ви в болницата по клинична пътека е напълно безплатно.

Посещение на пациентите
Свижданията се извършват всеки ден, както и през всички празнични дни от 16.00 до 18.00 часа. Изключение правят посещенията на пациентите в Интензивен сектор, където посещението им е по изключение. Информация за състоянието и хода на лечение можете да получите и от лекуващия лекар на тел. 0879 487814

Хранене в болницата.
Според конкретното заболяване и Вашето състояние лекарят ще прецени какъв режим на хранене да следвате при престоя си в болницата. Храната е осигурена от Кетъринг компания, сертифицирана за болнично хранене.

Лични вещи и сигурност
При постъпване в отделението, Вие получавате индивидуално заключващо се шкафче, където можете да съхранявате личните си вещи и ценности. За сигурността на пациентите е осигурена 24 часова система за видео наблюдение и охрана на входа на болницата. При постъпване по спешност, болницата осигурява необходимото болнично облекло в хода на престоя.

Изписване
Изписването от болницата се извършва всеки ден и по изключение в неделя между 11.00 и 16.30 часа. Продължителността на лечението е съобразена на първо място с хода на заболяването и състоянието на пациентите, както и с необходимия престой по съответната клинична пътека.Пациентите напускат болницата след получена Епикриза и дадени препоръки от лекуващия лекар. При изписване се заплаща потребителска такса за дневен престой с изключение на освободените от такса по чл.37 Ал.1 от ЗЗО.

Информация относно обработване на лични данни

Информация относно предоставяните административни услуги

Професионално развитие

Връзка с нас

Адрес: Гр.Ловеч, Бул."Мизия" №5
Телефон: 068 602 840 | 068 602 844;
Мобилен: 0879487814
E-mail: mbal_kardiolife@abv.bg