За болница "Кардиолайф"

Многопрофилна болница за активно лечение "Кардиолайф" е официално открита на 19 Септември 2017 г. Болницата е 100% частна инвестиция и стартира с две отделения - Кардиология и Образна диагностика, както и Клинична лаборатория. Доболничната помощ е представена от ДКЦ кабинет, където се преглеждат пациенти с направления и съществува възможност за платен преглед. Предстои откриването на отделение по Вътрешни болести, с подзвена по Ендокринология и Гастроентерология, както и отделение по Обща и Съдова хирургия, с привличане на специалисти от водещи болнични заведения. Планира се закупуването и инсталирането на мултидетекторен скенер. Болницата работи от откриването си по договор с НЗОК и лечението на пациентите по клинични пътеки е безплатно. По отношение на дейността Кардиология и Инвазивна кардиология, болницата се явява наследник на СМДЛ "Кардиолайф" - първата частна инвазивна лаборатория в България, започнала да функционира през м. Декември 2006 г. От самото начало методичен ръководител на проекта е Доц. Б. Финков. През изминалите години като част от екипа на лабораторията преминаха редица водещи Интервенционални кардиолози, с помощта на които изградихме медицинско обслужване на най-високо професионално ниво в духа на добрата медицинска практика. За първи път в област Ловеч от 2008 г. внедрихме и развихме 24/7 организация за първична ангиопластика на острия миокарден инфаркт, в резултат на което съвременно и животоспасяващо лечение получиха над 15000 пациента. Същевременно съхранихме и развиваме колаборацията с водещите Кардиологични клиники в гр. София, където нашите пациенти, при необходимост, получават високоспециализирано лечение напълно безплатно.

Професионално развитие

Връзка с нас

Адрес: Гр.Ловеч, Бул."Мизия" №5
Телефон: 068 602 840 | 068 602 844;
Мобилен: 0879487814
E-mail: mbal_kardiolife@abv.bg